Regulamin strony www.alen.com.pl

REGULAMIN, INFORMACJA O COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONY DANYCH firmy rekrutacyjnej ALEN-Agencja Doradztwa Personalnego Anna Lenart.

Administrator – Agencja Doradztwa Personalnego ALEN- Anna Lenart z siedzibą przy Al. Broni 1k m. 37, 11-300 Biskupiec, nr NIP 7393351880, nr REGON 280576929, zarejestrowany jako agencja pracy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 16628.

Serwis – strona www znajdująca się pod adresem www.alen.com.pl  wraz z podstronami i ich całą zawartością,  aktywność ALEN w internecie: w portalach ogłoszeniowych; portalach społecznościowych, w tym portalu  Facebook; aktywność w sieciach reklamowych.

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

 

Część I – Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.

  1. Serwis pod żadnym pozorem nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu.

Część II – mechanizm „cookies”, statystyki i inne metody gromadzenia danych

  1. Serwis w ramach strony alen.com.pl stosuje mechanizm „cookies”. Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, wykorzystywane do zapamiętania zachowania Użytkownika na stronie internetowej, które może wpłynąć na późniejszy sposób działania strony, w tym wyświetlania określonych, dopasowanych do użytkownika informacji i reklam. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

 

Część III – gromadzenie danych osobowych kandydatów w ramach działań rekrutacyjnych

  1. Administrator, będąc agencją pracy, korzysta z Serwisu do gromadzenia aplikacji kandydatów w prowadzonych działaniach rekrutacyjnych. W tym celu w Serwisie wyświetlane są formularze aplikacyjne, reklamy rekrutacyjne oraz inne działania informacyjne, które zachęcają Użytkownika do udziału w rekrutacjach, a tym samym do przesłania swoich danych osobowych.
  2. Użytkownik w sposób dobrowolny przesyła dane osobowe gromadzone poprzez: formularze internetowe, bezpośrednio na e-mail Administratora, poprzez portale ogłoszeniowe wyrażając zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora zgodnie z następującą klauzulą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALEN-Agencja Doradztwa Personalnego Anna Lenart  z siedzibą w Biskupcu, przy Al. Broni 1k m.37, . ALEN jest firmą rekrutacyjną, agencją pracy prowadzącą liczne procesy rekrutacyjne na zlecenie innych podmiotów lub na użytek własny. Uprawnienia rekrutacyjne ALEN można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 16628.

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w ALEN-Agencji Doradztwa Personalnego jest Anna Lenart,, tel. 607652502;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w niniejszym i przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez ALEN na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) pracownicy firmy ALEN, którzy realizują procesy rekrutacyjne; b) pracodawcy, na zlecenie których ALEN realizuje procesy rekrutacyjne;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony EU-US Privacy Shield z dnia 12 lipca 2016. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie zapytania na adres: biuro@alen.com.pl;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od wyrażenia zgody na obecny i przyszłe procesy rekrutacyjne dopasowane do Pana/Pani przebiegu doświadczenia zawodowego aż do odwołania zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, prośbę o udostępnienie lub poprawienie danych można zgłosić do IOD pisząc na adres: biuro@alen.com.pl;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.”

 

  1. Administrator odrzuci aplikację Użytkownika, kasując otrzymane dane osobowe, jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez formularze wyświetlane w Serwisie lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej formuły zgody w przesłanym pliku CV/życiorysu albo umieści taką zgodę w wiadomości wysłanej do Administratora pocztą elektroniczną, poprzez portale ogłoszeniowe lub społecznościowe w tym portalu Facebook; aktywność w sieciach reklamowych.

 

Data  aktualizacji: 25.05.2018